...***ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก สาขาการบริหารการศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความยินดี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ "ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม"
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ "การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา"***.
..

คิดถึง คิดถึง คิดถึง

สำเร็จสุขสำราญ สู่ผู้บริหารมืออาชีพ

รับขวัญรุ่นน้อง บริหารการศึกษา รุ่น 15

มอบของที่ระลึก อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ประสานงาน

แสดงความยินดีกับ รุ่นพี่ บริหารการศึกษา รุ่นที่ 13

ภาพบรรยากาศดีๆ บริหารการศึกษา รุ่นที่ 13-14

"ผูกพัน ฮักกัน มั่นแก่น ฮับขวัญน้องใหม่"(บริหารการศึกษา รุ่นที่14 ศก.56)

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

"การบริหารทิศทางใหม่ สู่การศึกษาไทยที่มีคุณภาพ" โดยท่าน ดร.เดชชัย  ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ สพม.28 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สานสัมพันธ์ บริหารรุ่น 15

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 คณะบริหารการศึกษา รามคำแหง รุ่น 14 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ นำโดยท่านประธานรุ่น ท่าน ผอ.ทวี สอนคำเสน ท่านที่ปรึกษา ท่าน ผอ.เจตตุพงษ์ มโนราห์ ท่านประเสริฐ สมานมิตร ท่านอาจารย์ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน และคณะบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 ได้จัดงานรับขวัญน้องใหม่ บริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศที่อบอุ่น

ข่าวการศึกษา

** "สหวิชา ดอท คอม" **